TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8amBJJBJJBJJ
10amNo-Gi LiveWrestling
Open Mat
5:30pmKids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Wrestling(MS-HS)
Teen BJJ(11-14)
Kids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Wrestling(MS-HS)
Teen BJJ(11-14)
Kids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
6pmBoxing Intro(30 min)Boxing Intro(30 min)
6:30pmBJJ All Level
Kickboxing Level 1
Kickboxing Intro(35min)
BJJ Level 1
Muay-Thai Level 2
No-Gi BJJ
Kickboxing Level 1
BJJ Level 1
Muay-Thai Level 2
MMA Drill
Kickboxing All Level
BJJ All Level
7pmBoxing Inter/AdvBoxing Inter/AdvBoxing Inter/AdvBoxing Inter/Adv
7:30pmTournament TeamTournament Team